Beveiligde betaling
We hebben een aantal verschillende betalingsmethoden. Sommige zijn waarschijnlijk niet beschikbaar. Bedankt voor uw begrip.
Contacteer ons
Vraag? Idee? Suggestie? Laat het ons weten!
Wij doen ons best om zo snel mogelijk te reageren.
Snelle levering
Een bestelling van een artikel op voorraad, geplaatst voor 12.00 uur, wordt dezelfde dag verstuurd.
Levertijd 24 uur voor de Benelux en 48 uur naar Frankrijk

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Het bedrijf SABMA is geregistreerd in het handelsregister onder het nummer BE0449527001. Zijn postadres is TEXTILSTRASSE 3, 4700 EUPEN (BELGIE). Elke bestelling van een product via de webshop www.sabma.com veronderstelt dat u de algemene verkoopvoorwaarden gelezen en geaccepteerd heeft. De click ter bevestiging van de bestelling impliceert een volledige acceptatie van deze. Deze click geld als “elektronische handtekening”.


TOEPASSINGSGEBIED

Al onze verkoop en diensten zijn, tenzij anders bepaald, veronderstelt aan onze algemene voorwaarden.


LEVERING

De door onze klanten doorgegeven bestelling mogen niet geannuleerd worden zonder onze toestemming. De goederen worden verzonden en reizen op eigen risico van de ontvanger, ook als deze franco worden verkoopt. De eventuele vrachtkosten worden door de klant betaald. SABMA doet zijn uiterste best om de leveringstermijnen te respecteren. Eventuele vertragingen staan de koper niet toe een bestelling te annuleren, goederen en prestaties te weigeren of compensatie aan te vragen. Iedere klacht in verband met een fabricatie- of leveringsfout moet binnen maximaal 8 dagen vanaf de leveringsdatum schriftelijk ingediend worden. Elke claim die te laat ingediend wordt, zal als nietig beschouwd worden. Alle claims ontheffen de koper niet van het afrekenen van openstaande bedragen binnen de betalingstermijn.


EIGENDOM

De geleverde goederen zijn het eigendom van SABMA totdat de complete prijs ervan wordt uitbetaald. De verantwoordelijkheid van de goederen is ten laste van de koper vanaf dat hij de levering ontvangt. De koper mag erover beschikken wanneer hij het complete bedrag heeft afgerekend. Tot dan, zet hij zich in om ze niet te vervreemden, te belasten of te lenen en ze in perfecte staat te behouden.


BETALING

Al onze facturen zijn te betalen, in overeenstemming met onze commerciële voorwaarden, op het hoofdkantoor van SABMA of ten gunste van de bankrekeningen van het bedrijf. Elk bedrag dat aan het einde van de looptijd onbetaald is, zal automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving onderworpen zijn aan een vertragingsrente van 12% per jaar tot de volledige betaling en zal worden verhoogd met een vaste en onherleidbare schadevergoeding van 10%. Iedere betalingsvertraging machtigt SABMA om latere leveringen op te schorten. Compensatie resulterend van een klacht tegen SABMA wordt uitgesloten.


VERBORGEN GEBREKKEN – GARANTIE

SABMA garandeert enkel vervoer op eigen kosten van defecte onderdelen. De garantie is niet van toepassing op een niet-conforme installatie, op oneigenlijk, overmatig of nalatig gebruik, op een niet-naleving van de aanbevelingen voor gebruik en onderhoud zoals gespecifieerd in de technische informatiehandleiding die de koper erkent ontvangen te hebben, op normale slijtage van materiaal, de toevoeging van ongeschikte producten, op het demonteren, hermonteren of repareren door iemand anders dan SABMA.


WET EN BEVOEGDHEID

De rechtbanken van Eupen en Verviers zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen die kunnen ontstaan tijdens verkopen die Sabma factureert en in het bijzonder in het geval van aandelen in garantie, interventie of gezamenlijke verklaring van oordeel. Het recht van toepassing is het Belgische recht.


NIETIGHEID

De eventuele nietigheid van een van de clausules van de algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid met zich mee van de overige bepalingen die van toepassing blijven.